Hälsoanalys

Vi gör en screening av din hälsa.

Med hjälp av ES-teck kan vi göra en screening av din hälsa och utifrån den tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi elle något annat.

Hur det fungerar

Du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På pekfingeret (vä) fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen) Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder. Vi tittar även på det Autonoma nervsystemet, ryggen, lymfsystemet, matsmältningssystemet, mineralstatus, natrium/kalium balansen, näringsbrister, BMI, vätskebalans, syreupptag i kroppen, pH-värde. Indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser mm.

Detta är viktigt att notera att vi jobbar med frisk- och livsstilsrådgivning och inte använder oss av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder för då vänder man sig till sin läkare som arbetar med sjukdomar/diagnostik. Genom denna hälsoanalys jobbar vi med ett förebyggande tänk med rådgivning i kost, träning, avslappning, massage, närningstillskott och livsstilsrådgivning. Vi jobbar för att främja hälsa och skapar förebyggande insatser innan sjukdomar uppkommer.

Livsstilssrådgivning med kost- och träningsprogram

Livsstilsrådgivning/hälsoanalys med kost och träning online 10 veckor

 • Vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så jag får veta lite mer om dig. Sedan gör vi några tester. Blodtrycksmätning, vikt samt gör en screening. (Screeningen tar endast några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • Vi går igenom en del av testsvaren från screeningen. Utifrån detta tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.
 • Vi ses vid 2 tillfällen, vecka 1 och vecka 10. Efter 10 veckor ses vi igen och gör en screening och du får en slutanalys mailad inom ca 7 dagar.

4295 kr

(Ord. pris 4995 kr)

Mer information
 • Ett individuellt tränings och kostprogram anpassas efter dig som du får via mail – sker online.
 • Mailkontakt vid behov under dessa 10 veckor, men även avstämning via mail 1 gång veckan.
 • Du får en skriftlig sammanställning skickad till dig inom ca 7 dagar.

Livsstilsrådgivning/hälsoanalys med kost och träning online 16 veckor

 • Vi träffas och gör en hälsoanalys. Vi börjar med att titta igenom dina frågeformulär så jag får veta lite mer om dig. Sedan gör vi några tester. Blodtrycksmätning, vikt samt gör en screening. (Screeningen tar endast några minuter och utförs genom att du håller handflator och fotsulor på elektrodplattor och har två elektroder på pannan. Dessutom används en oxymeter som sätts runt det ena pekfingret)
 • Vi går igenom en del av testsvaren från screeningen. Utifrån detta tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.
 • Vi ses vid 2 tillfällen, vecka 1 och vecka 16. Efter 16 veckor ses vi igen och gör en screening och du får en slutanalys mailad inom ca 7 dagar.

4995 kr

(Ord. pris 5995 kr)

Mer information
 • Ett individuellt tränings och kostprogram anpassas efter dig som du får via mail – sker online.
 • Mailkontakt vid behov under dessa 10 veckor, men även avstämning via mail 1 gång veckan.
 • Du får en skriftlig sammanställning skickad till dig inom ca 7 dagar.

Livsstilsrådgivning och hälsoanalys

Livsstilsrådgivning och hälsoanalys med 1 screening

 • 1 stycken screening. Vi träffas vid ett tillfälle.
 • Vi går igenom en del av testsvaren från screeningen. Utifrån detta tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.

1395 kr

(Ord. pris 1595 kr)

Mer information
 • Skriftlig sammanställd rådgivning inom ca 7 dagar efter screeningen.

Livsstilsrådgivning och hälsoanalys med 2 screeningar

 • 2 stycken screening. Vi träffas vid två tillfällen med ungefär 10 veckors mellanrum.
 • Vi går igenom en del av testsvaren från screeningen. Utifrån detta tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm.

2200 kr

(Ord. pris 2500 kr)

Mer information
 • Skriftlig sammanställd rådgivning inom ca 7 dagar efter första screeningen samt en skriftlig slutanalys efter sista screeningen.

Återbesök inom 6 månader

 • Livsstilsrådgivning och hälsoanalys med 1 screeningar.
 • Återbesök – För dig som gjort en analys och vill göra en ny inom 6 månader.
 • 1 stycken screening. Vi träffas vid ett tillfälle.
 • Vi går igenom en del av testsvaren från screeningen. Utifrån detta tar jag fram förslag på åtgärder för att balansera din hälsa. Det kan handla om mat, näringstillskott, vitaminer & mineraler, fysisk aktivitet, stresshantering, kroppsterapi mm

795 kr

(Ord. pris 1095 kr)

Mer information
 • Skriftlig sammanställd rådgivning inom ca 7 dagar efter screeningen.

Anmälan

  Intresseanmälan
  Behöver du som privatperson hjälp eller representerar du ett företag som behöver hjälp?

  Information om vad hälsoanalysen innebär

  Es teck är en hälsoscreening och analysmetod

  Med hjälp av en så kallad impedansmätning där ofarliga strålar sänds genom kroppen mäts vätska och vävnader. Den används tillsammans med en oxymeter.

  Med en ES teck screening får man på mellan 2-5 minuter ut runt 100 olika hälsoparametrar och biomarkörer som man baserar sin hälsoundersökning på.

  Denna typ av screening är icke-invasiv och bygger inte på blodtester utan är en fysiologisk screening.

  Mer information

  ES teck är bra för

  • dig som har symtom som är diffusa.
  • dig som har hälsobesvär.
  • dig som har brist på energi eller känner dig trött.
  • dig som vill ha förslag på vad som kan stärka dig och kroppens självläkningsförmåga.
  • dig som vill ligga steget före och kontrollera hur din balans är i kroppen.
  • företag som vill befrämja välmående hos sina anställda med kost och träningsråd.
  • dig som känner mycket stress/utmattningssyndrom.
  • dig som vill uppnå bättre tävlingsresultat.
  • dig som vill få kost- och träningsprogram anpassat efter ditt mående.

  Eller för dig som är nyfiken på hur du mår.

  Idag är ES teck den enda teknologin som kan ge en total funktionsanalys av både organ och system i kroppen.

  ES teck har utvecklats av Dr. Albert Marek som är neurolog från Frankrike och bor i USA.

  Tekniken i ES teck är medicinskt godkänd av Amerikas ”food och drug” administration, som är världens tuffaste tillståndsmyndighet.

  Eu:s tillståndsmyndighet har godkänt ES teck och den används av läkare och terapeuter runt om i världen.

  ES teck räknas vara det en av de mest omfattande och verifierade kroppsscannings metoderna som finns på marknaden.

  Med ES teck mätningar kan man se obalanser och störningar i kroppen innan de etableras och syns i biokemiska prover (sjukvårds prover)

  VIKTIGT: att notera att vi jobbar med frisk och hälsovård och är Ingen medicinsk utvärderingsmetod. Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som främst innefattar läkemedel. Människor som arbetar med friskvård och hälsa ger råd genom mat som medicin och träningstips samt vitaminer och mineraler.

  Varför hälsa och friskvård?

  ES teck screening ger en fysiologisk översiktsbild som kan delas in i olika skalor där en person kan befinna sig på en skala mellan optimal hälsa till ohälsa. Denna information kan tolkas av en person som jobbar med friskvård, för att fastställa de viktigaste preventiva och hälsofrämjande insatserna.

  Den vetenskapliga klassificeringen för att man skall kunna använda en mätmetod som friskvårdare, är främst att den inte skadar en person. Inom sjukvården skall allting även medicinskt prövas då sjukvården fastställer diagnoser

  De olika screeningsmetoderna som inkluderas i ES teck för att få fram ett antal olika biomarkörer är: blodtryck, heart rate variability (HRV), pulsvågsanalys, syremättnadsmätning, kroppssammansättningsmätning (BIA) och galvanic skin respons.

  Beroende på vilken av dessa mätmetoder man syftar på, ser forskning inte densamma ut och skiljer sig mellan de olika metoderna och de används i olika sammanhang av t.ex.; sjukhus, forskningsenheter, idrottsmedicin, friskvårdskliniker och träningsanläggningar.

  Vilka kunder är intressanta för analysen?

  Många som gör screening är privatpersoner, elitidrottare och det är även ett stort intresse bland företag som vill skapa bättre hälsa för sina anställda. Många ser det som ett bättre alternativ än till traditionella blodtester eftersom att du får en grundlig genomgång av vad just du behöver för att må bättre.

  Vilken vetenskap ligger bakom?

  • Viktigt att notera är att man med våra screeningsmetoder arbetar med frisk- och hälsovård och då använder man sig inte av diagnostiska medicinska utvärderingsmetoder istället använder man sig av metoder som lämpar sig för frisk- och livsstilsrådgivning.
  • Läkare arbetar med sjukdomar/diagnostik med insatser som främst innefattar läkemedel och friskvårdare arbetar med hälso- och friskvård.
  • En av de största dödsorsakerna idag är misstag i vårdsammanhang och främst är det medicinering som ligger bakom dödsfallen. Diagnostisk utvärdering och läkemedel kräver därför en helt annan typ av forskningsinsatser som ligger till grund för en läkares bedömning/insatser. En frisk- och hälsovårdare behöver mer sensitiva mätmetoder som lämpar sig för deras sätt att arbete och dessa olika metoder kommer man inte kunna jämföra ur ett vetenskapligt perspektiv.
  • De kroniskt degenerativa sjukdomarna som även kallas de livsstilsrelaterade sjukdomarna ligger bakom 80 % av ohälsan och innefattar bl.a. av diabetes typ 2, vissa hjärt- och kärlsjukdomar och cancerformer, demens sjukdomar, depression och artrit.
  • Screeningarna ger en fysiologisk översiktsbild som kan tolkas av en friskvårdare för att fastställa de viktigaste preventiva insatserna.
  • Den vetenskapliga klassificeringen för att kunna använda en mätmetod för detta ändamål är främst att den inte skadar en person. Våra screeningsmetoder har denna klassificering.
  • De olika screeningsmetoderna som används beroende på vilken metod man använder att utgå ifrån för att få fram ett antal olika biomarkörer inkluderar blodtryck, HRV (heart rate variability), pulsvågsanalys, syremättnadsmätning, bioimpedans och galvanic skin respons. Beroende på vilken mätmetod man syftar på användes de i olika sammanhang av t.ex. sjukhus, forskningsenheter, idrottsmedicin, friskvårdskliniker, stresskliniker och SPA anläggningar.
  • Syftet och målsättningen med friskvård och prevention är att försöka förhindra uppkomst av sjukdom.

  ES-teck

  Vid en ES teck hälsoanalys kan vi bland annat se följande värden:

  • Status för vissa vitaminer och mineraler
  • Sköldkörtelns funktioner
  • Diabetes screening – insulin
  • Matsmältningssystemet
  • Metabolismen – ämnesomsättningen; Metabolismen kan var både ökad i samband med exempelvis stress och minskad i samband med exempelvis låg sköldkörtel funktion.
  • Hjärt- och kärlsystem
  • Signalsubstanser – stresshormoner – Dopamin – Serotonin – GABA – Adrenalin –  Kortisol
  • Vätskebalansen
  • Cirkulation och syresättning – båda viktiga faktorer för bl.a. näringstransport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
  • Kotor och hudområde
  • Syra/basbalansen
  • Kroppssammansättning
  • Muskel och fettprocent
  • Inflammationer – Om det finns långrandiga inflammationer och om kroppen i så fall arbetar med att försöka läka dem eller inte (kronisk inflammation). Förhöjd inflammations nivå är en stor ohälsorisk. Exempelvis minskar inflammations processer syrets tillgången i hjärnan och kan ge depression. Båda viktiga faktorer för bl a närings-transport, avgiftning och värmereglering. Utan tillräckligt med blod och syre kan cellerna inte fungera bra.
  • Stressanalys
  • Livsstilsanalys – visar hur individen påverkas av den aktuella livsstilen.
  • Förslag på näring som skulle stödja funktioner som har en avvikelse.
  • Fria radikaler – oxidativ stress
  Mer information

  Metoder i ES-teck

  Oxymeter

  Denna mätning används på alla sjukhus, man sätter oxymetern på ena pekfingret: en grå sond med klämanordning, varifrån det löper ut en sladd.

  Oxymetern ger följande data:

  • Syremättnad, SpO2
  • Hjärtfrekvens/puls
  • Artärpulskurva – blodflödet ut i kroppen

  Syremättnadsmätning genomförs sedan länge på sjukhus. Med två olika ljusfrekvenser, infrarött ljus resp. rött ljus, mäts två olika typer av hemoglobin; sådant som är mättat med syre och sådant som inte är det. Vidare visas en beräknad hjärtfrekvens/puls liksom en matematiskt beräknad pulsvågkurva, pulspletysmografi, dvs. hur signalen relateras till blodflödet/cirkulationen. Pulspletysmografin, som utgör en fysiologisk mätteknik, studeras inom den biooptiska forskningen.

  Gunnar Nyberg vid avdelningen för klinisk fysiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg förutsäger en ökad användning av noninvasiv pulsvågsanalys, speciellt för utvärdering av hjärtmedicinering samt epidemiologisk forskning kring hjärt-kärlsjukdomar.

  Hjärtfrekvensvariabilitet, HRV

  När intervallen mellan hjärtslagen varierar för mycket uppstår en oönskad arytmi. Om intervallen å andra sidan uppvisar alldeles för liten skillnad handlar det om sänkt hjärtfrekvensvariabilitet, vilket heller inte är önskvärt utan tvärtom är en erkänd markör för ohälsa eller sjukdom.

  HRV kan användas som indirekt mått på den autonoma nervfunktionen, m a o speglar hjärtfrekvensvariabiliteten balansen mellan sympatisk och parasympatisk aktivitet i det autonoma nervsystemet. Sympatisk överaktivitet indikerar någon form av stress, medan parasympatiskt påslag kan visa på utmattning.

  I Sverige är det främst vid Lunds Universitet som har beforskat HRV, t ex Leif Sörnmo, elektrovetenskapare och professor, TeknD, docent och Olle Pahlm, professor och klinisk fysiolog.

  Bioimpedans och galvanisk hudrespons

  Med hjälp av bioimpedansvågor kan kroppssammansättningen beräknas, t ex andelen fett i kroppen. På marknaden finns ett antal olika fabrikat som med olika grad av exakthet scannar kroppssammansättningen. Som försvar för mindre noggrannhet hävdas att det är själva förändringen i kroppssammansättningen mellan olika tillfällen som är det verkligt intressanta. DXA, dual-energy X-ray absorption, är en väl utvärderad utrustning och räknas som Gold standard.

  På grundval av kunskaper om den elektriska konduktansens egenskaper i levande vävnad får man även fram indikationer på tillståndet i vissa vävnader/organ, t ex kronisk inflammation i levern. Spridningen av bioimpedansvågor är relaterad till morfologin och densiteten i interstitiet samt vätskerummet mellan cellerna. Dessutom är konduktiviteten proportionell mot ATP-produktionen i cellens mitokondrier (cellens energiproducenter).

  Medicinsk informatik

  Det är vanligt att kombinera fysiologiska mätdata med kända fysiologiska samband för att få fram indirekta beräkningar av ytterligare fysiologiska parametrar.

  Bioinformatik är en tvärvetenskaplig disciplin, där man använder algoritmer för analys av biologiska data, vilket är speciellt vanligt inom molekylärbiologin. En algoritm är inom datavetenskapen och matematiken en begränsad uppsättning väldefinierade instruktioner för att lösa en uppgift, som från givna utgångstillstånd med säkerhet leder till ett slutresultat.

  Ett antal algoritmer används i ES Teck i enlighet med peer reviews (kollegial fackgranskning). I ES Teck tar man den medicinska informatiken ett steg längre genom att tillämpa ett korsanalysförfarande för att säkerställa resultaten.

  För er som är intresserade av en fördjupning i vetenskapen runt ES teck och de metoder som används vänligen kontakta oss för mer information.

  Hur en hälsoanalys går till

  Du placerar dina händer och fötter på metallplattor samt två elektrodplattor som fästes i pannan. På pekfingeret (vä) fästes en oxymeter som ger följande data: Syremättnad, SpO2, Hjärtfrekvens, Artärpulskurva (blodflödet ut i kroppen)

  Ditt blodtryck tas i samband med mätningen. Resultatet syns strax på datorn med text och tydliga tredimensionella bilder.

  Vi tittar även på det autonoma nervsystemet, ryggen, lymfsystemet, matsmältningssystemet, mineralstatus, natrium/kalium balansen, näringsbrister, BMI, vätskebalans, syreupptag i kroppen, pH-värde, indikationer om det finns låg eller hög binjure- och sköldkörtelfunktion, om det finns inflammationer i kroppen eller om det finns glukos och insulinobalanser med mera.

  Mer information

  Att tänka på inför Hälsoanalysen

  På samma sätt som man vid t ex en blodtrycksmätning eller vid ett blodprov vill man mäta det ”normala” värdet, vill man även vid hälsoanalysen få fram ett tillstånd som är så nära det normala som möjligt. Det är därför som du behöver tänka på nedanstående före analysen.

  Mer information

  Dagen före och samma dag

  • Inte äta en stor måltid före analysen.
  • Inte dricka kaffe eller andra produkter med koffein ca 3-4 timmar före scanningen.
  • Inte köra ett hårt träningspass samma dag före scanningen.
  • Inte basta samma dag.
  • Inte dricka alkohol på minst 12 timmar innan.
  • Inte röka eller snusa tre timmar före scanningen.
  • Inte ha rött/mörkt nagellack på vänster pekfinger, helst inget nagellack alls. (Riktigt ljust eller transparent kan fungera).
  • Delar av analysen kan endast genomföras om det finns metaller i kroppen (hit räknas inte amalgam, plomber och spiral)
  • Om du är gravid efter tredje månaden bör man inte göra en scanning. (Inte för att det är farligt, utanför att det inte finns verifierade referensområden för gravida.)
  • Desamma gäller barn där referensområden inte följer den verifierade normen.
  • Intar ni något läkemedel, fyller ni i det i hälsodeklarationen, eftersom det kan förändra fysiologin.
  • Alla måste fylla i hälsodeklarationen innan analysen.

  Vi gör inga Hälsoanalyser om du har:

  • Epilepsi (grand mal)
  • Pacemaker

  Vi vill även uppmärksamma er om att detta inte är någon form av diagnostik utan att detta är en fysiologisk hälso-screening.

  © 2023 Balance In Life.

  Adress

  Vintervägen 3, 1 trappa
  135 40 Tyresö (vid Flex Fitness)

  Kungsgatan 37
  111 56 Stockholm (hos Cityterapeuterna)

  Follow